شیرینی وصـــــــال

نسیم مردان دوکوهه

 
شهید چمران - اشک
نویسنده : جا مــــانده - ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
 

خدایا!تو را شکر می‏کنم که اشک را آفریدی، که عصاره حیات انسان است، آنگاه که در آتش عشق می‏سوزم، یا در شدت درد می‏گدازم، یا در شوق زیبایی و ذوق عرفانی آب می‏شوم، و سروپای وجودم روح می‏شود، لطف می‏شود، عشق می‏شود، سوز می‏شود، و عصارة وجود بصورت اشک، آب می‏شود و به عنوان زیباترین محصول حیات، که وجهی به عشق و ذوق دارد، و وجهی دیگر به غم و درد، بر دامان وجود فرو می‏چکد.