شیرینی وصـــــــال

نسیم مردان دوکوهه

 
قسمتی از وصیتنامه شهید باغانی
نویسنده : جا مــــانده - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
 

اماشهادت چیست؟؟؟...

آنگاه که دودلداده به هم می رسند و بنده خاکی به جمال زیبای حق

نظرمی افکندومحوتماشای رخ یارمی شودآن هنگام راجزشهادت چه نام

 دیگرمی توانیم داد؟؟؟...آن هنگام که رزمنده مجاهدبه سوی دشمن حق

 می رود وملائک به تماشای رزم اومی نشینند و شیطان ناله بر   

            می آوردو پا به فرارمی گذارد و ناگهان غنچه ای می شکفد آن

هنگام راجزشهادت چه نام می توانیم داد؟؟؟...

 شهادت خلوت عاشق ومعشوق است.

شهادت تفسیربردارنیست.