شیرینی وصـــــــال

نسیم مردان دوکوهه

 
بوی سیب
نویسنده : جا مــــانده - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
 

بوی سیب

 

شهید

 

 

 


  این بوی ناب وصال است یاعطر گل های سیب است

 

                         این نفخه ی آشنایی بوی کدامین غریب است؟

 

امشب از این کوی بن بیت باپای سر می توان رشت

 

                        روشن چراغ دل ودست بانور ((امن یجیب))است

 

درسوگ گل های پرپر گفتی وبسیارگفتیم

 

                         امروز می بینیم اما مضمون گل ها غریب است

 

در مسجد سینه چندی است تامسجدم نوحه خوانی است

 

                         برمنبر گونه شب ها این گونه اشکم خطیب است:

 

((ازسنگ های بیابان خاموش بودن عجیب است

 

                      از ما که هم کیش موجیم این گونه ماندنعجیب است))

 

خشکید جوی ترانه بی گریه های شبانه

 

                       این نغمه ی عاشقانه سوز دلی بی شکیب است

 

با اشتیاق زیارت یاران هم دل گذشتند

 

                          انگار تنها دل من از عاشقی بی تصیب است

 

 

 

شهید

 


    ((علی رضا قزوه))