شیرینی وصـــــــال

نسیم مردان دوکوهه

 
ای شهدا
نویسنده : جا مــــانده - ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
 

شـما حماسه سرودید و ما به نام شما

       فقط تــرانه ســرودیم، نـان درآوردیـــــم

بـــرای ایــن‌کــه بگوییــم با شما بودیـم

       چقـــدر از خـــودمان داستـان درآوردیـم

و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـاد

       قلم به دست شدیم و زبان درآوردیم ...