شیرینی وصـــــــال

نسیم مردان دوکوهه

 
 
نویسنده : جا مــــانده - ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
 

هنوز یک جامانده ام

 

کاش در هیاهوی آن جا ماندگان جا نمانیم

چون می دانیم جامانده روزی به مقصدش می رسد

شاید هم نه........... اما چرا می رسد.......

مقصد آنها عشق بود که به مقصد ما مبدل شد

ولی آنها به عشق رسیدند و ما جامانده ایم هنوز

کاش همیشه وقت جبران برای جاماندگی باشد

ولی حیف بعضی وقتها دیر می شود ولی .........

ولی نه ان شااله دیر نشده هنوز آنها منتظرن تا ما به آنها برسیم

منتظرن ! !‌ ؟  بله آنها منتظرن تا شاید ..................

گفتم ان شااله می رسیم ولی کاش بال پروازی سوغات برای ما بفرستند

کاش بالی سبک بالی بلند و قوی تا بتواند ما را به راحتی برساند

پس منتظریم ........... 

کمکمان کنید

 

شهدا این شرمندگی ما را قبول کنید

چون در اینجا شرمنده شوییم خیلی بهتر از این است که

در پیش عشق شرمنده باشیم

کمکمان کنید