/ 2 نظر / 20 بازدید

مادر، دو بخش بیشتر ندارد. و ما هر چه می کشیم از بخش دوم است.

هم پای قاصدک

آن روز تمام آسمان نیلی بود بر دوش علی بیعت تحمیلی بود وقتی ثمر باغ فدک قسمت شد ای وای که سهم فاطمه سیلی بود..