خادم الارباب

کاش می مردم ، می سوختم ، می شکفتم در میان آتش ها

از دلم بر می آمد ، می خواستم ، می گفتم در وسط شعله زارها

شاید از جور و جفا ، ولی من بودام  سینه زن و گریه کن خون خدا

کمتر از آن خطا کارم که زد فقط آتشی بر زیر همان دیگ غذا؟

 

از دل برآمد - التماس دعا

/ 1 نظر / 20 بازدید
هيچكس

سلام به قول شهيد مطهري : حسين ع سنگر عمل صالح است نه سنگر گناهكاري موفق باشيد[گل]