دو بیتی حضرت عباس علیه السلام

نسیم یاس و احساس و عباس می آید امشب

بوی اشک و دست و مشک و طفلی حساس می آید امشب

بر لب رسیده جانم ، ولی حیف لبم خشکیده باشد ای عمو

قطره ای آب رسان ، از عطش خشکیده اشک چشمم ای عمو

از دل برآمد

یا علی - التماس دعا

/ 0 نظر / 26 بازدید