جاماندیم

آنان که کربلا  از جنگ با خصم جاماندن

تا ابد ناله داشتن و به شهدا حسرت خوردن

همین گشت روزگار تلخ ما ، ای آقا

شهدا رفتند و کار ما شده حسرت خوردن

 

از دل برآمد - یاعلی

/ 1 نظر / 26 بازدید
روح تشنه

این سیل پا گرفته همه دستگرمی است من گریه را برای محرم گذاشته ام