مرگ بر اسرائیل

*دلنوشته جدید*

توضیح کوچیک :

مصرع اول هر بیت برای فلسطین مظلوم

و مصرع دوم هر بیت برای اسرائیل نامشروع

----------------------------------------------------------------------------

قرار است تورا مسلح کنند

و شیطان رجیم را مسلَخ کنند

 

قرار است مهمات به تو دهند

تو حلق اون پلید ، سیخ هل دهند

 

قرار است که باز تجهیزت کنند

سگ درنده را ، آنجا لِه کنند

 

قرار است مظلوم حمایت شوی

ای آدم ببین ، می توانی سگ شوی

 

قرار است کودکان ، غزه و مادران

کَنند گور برایت ، بمانی در آن

 

قرار است مسلمان کند اتحاد

و خاکسرت را ، سپارد به باد

 

قرار است که حالت خوب شود

و اسرائیل ، همیشه نابود شود

 

یا علی - التماس دعا

/ 0 نظر / 20 بازدید