خدایا ببخش

خدایا ببخش اگه کم گذاشتم

خودت قبول کن

می دونم ناچیزه ولی به بزرگواری خودت

کمکم کن همه ی روزهام  مثل این ماه باشه 

کمکم کن  زیبا زندگی کنم

خدایا درمانم تویی

کمکم کن 

کمکم کن

 

عزیزان عیدتان مبارک

یاعلی

 

/ 1 نظر / 7 بازدید